ROEN
Companie:
Proiecte
*ADER 7.2.2. Implementarea unor noi metode de ameliorare a speciilor pomicole în vederea eficientizării şi reducerii timpului în procesul de selecţie Finanțare: MADR Coordonator : ICDP Pitești Mărăcineni Funcția SCDP Iași: partener Obiective: Identificarea, evaluarea şi selecţia genotipurilor pomicole cu însuşiri individuale şi/sau asociate, care să constituie fundamentul genetic nou în procesul de creare de soiuri cu rezistenţă durabilă la boli şi fructe de calitate. Rezultate: ● Caracterizarea fenotipică a surselor de variabilitate pentru rezistenţa la bolile specifice plantelor pomicole, productivitatea şi calitatea fructelor la unele specii de pomi şi arbuşti fructiferi (cireş); ● Menţinerea patrimoniului naţional actual de resurse genetice pomicole; ● Articole, lucrări (2), workshop (2) pentru diseminarea rezultatelor proiectului.

*ADER 7.3.12. Cercetări privind diagnosticarea timpurie multisenzorială a stresului nutriţional, în vederea optimizării metodelor de fertirigare în pomicultură Finanțare: MADR Coordonator : ICDP Pitești Mărăcineni Funcția SCDP Iași: partener Obiective: - identificarea stresul nutrițional timpuriu al pomilor și aplicarea unui management performant al irigării și fertirigării în plantațiile pomicole intensive, se desprind câteva elemente tehnologice extrem de importante : - monitorizarea multisenzorială a unor parametri sintetici ai stării nutriționale a pomilor și adaptarea unor indicatori noi, pentru optimizarea continuă a proceselor de creștere și fructificare, fundamentarea unor secvențe specifice tehnologiilor de precizie; - integrarea în tehnologiile de optimizare nutrițională a soiurilor și portaltoilor autohtoni și străini valoroși, adaptați condițiilor pedo-climatice din România; - gestionarea irigării în funcție de dinamica parametrilor sintetici ai stării nutriționale a pomilor, prin programarea udărilor cu ajutorul sistemelor computerizate de irigare localizată asociată cu fertilizarea. Rezultate: - Date fenologice la soiurile de cireș luate în studiu; - Fişa tehnică a determinărilor la specia cireş: dimensiune fruct, peduncul, sâmbure; - Schema de tratament specia cireș ; - Articole (2), workshop (2) pentru diseminarea rezultatelor proiectului.

Proiecte subvenție buget MADR: -Tema 1: Aprofundarea cercetărilor în domeniul combaterii principalilor paraziți utilizând mijloace cu toxicitate foarte scăzută și strategia integrată de prevenire și combatere a patogenilor și dăunătorilor din plantațiile de măr. Obiective: - Stabilirea metodelor agrobiotehnologice de monitorizare a dăunătorilor, cu impact redus asupra mediului. - Reducerea numărului de tratamente fitosanitare și creșterea calității fructelor. - Determinarea eficacității biologice a unor noi produse fitofarmaceutice, în vederea omologarii acestora și recomandarea în practica pomicolă. - Stabilirea unor complexe de prevenire și combatere a bolilor și dăunătorilor, cu tratamente puțin polante pentru fructe, mediu și sănătatea oamenilor. Rezultate: - monitorizarea patogenilor și dăunătorilor din plantațiile de măr; - elaborare scheme de prevenire și combatere a patogenilor și dăunătorilor din plantațiile de măr; - evaluarea eficacității biologice a unor noi produse fitofarmaceutice. - Articole (2), workshop (1) pentru diseminarea rezultatelor proiectului.

-Tema 2: Studiul pretabilităţii unor specii pomicole rare (goji, aronia, soc negru, trandafirul de petale) la condiţiile din Nord-Estul României. Obiective: Creşterea suprafeţelor cultivate cu speciile goji, aronia, soc negru, trandafirul de petale. Rezultate: Obținerea unor metode agrobiotehnologice de cultivare a speciilor pomicole rare, cu impact asupra sănătăţii omului. Utilizarea unui număr redus de tratamente fitosanitare care să conducă la creșterea calității fructelor. Promovarea de noi produse horticole cu eficacitate economică crescută în practica pomicolă. Workshop (1) pentru diseminarea rezultatelor proiectului.

-Tema 3: Conservarea şi menţinerea biodiversităţii la speciile cireş, vişin, piersic şi nuc. Obiective: - Identificarea soiurilor şi biotipurilor de cireş, vişin, piersic şi nuc din colecţiile existente care urmează a fi evaluate în anii următori. - Evaluarea şi completarea fondului de germoplasmă autohton. Rezultate: - menţinerea, conservarea şi utilizarea biodiversităţii existente în colecţii; - evaluarea agronomică şi pomologică a noilor resurse; - obţinerea de genotipuri ameliorate; - articole, lucrări (3), workshop (2) pentru diseminarea rezultatelor proiectului.

-Tema 4: Modernizarea tehnologiilor de înmulţire a speciilor pomicole din categoriile biologice superioare prin macropropagare; Menţinerea plantelor pomicole din categorii biologice superioare. Obiective: - Îmbunătăţirea sortimentului de portaltoi şi soiuri de cireş şi vişin pentru zona de NE a Moldovei prin promovarea soiurilor noi create la SCDP Iaşi şi a celor mai valoroase creaţii din ţară şi străinătate.; - Stabilirea celor mai potriviţi portaltoi generativi din soiurile şi biotipurile valoroase depistate în zonă; - Producerea de material săditor pomicol de înaltă valoare biologică, sănătos şi garantat din punct de vedere al autenticităţii portaltoilor şi soiurilor înmulţite; - Garantarea autenticităţii şi stării fitosanitare a materialului săditor pomicol înmulţit; - Promovarea şi răspândirea rapidă în producţie a noilor soiuri de portaltoi generativi şi a unor tehnologii moderne de înmulţire a acestora. Rezultate: - Producerea de material săditor pomicol prin metode de multiplicare care să facă faţă actualelor cerinţe ale beneficiarilor; - Stabilirea structurii sortimentale soi/portaltoi pentru condiţiile specifice din NE ţării; - Diminuarea vigorii de creştere şi a tardivităţii de rodire prin utilizarea de portaltoi de tip franc proveniţi de la unele soiuri luate în cultură a căror sâmburi asigură un procent de răsărire cât mai mare şi o dezvoltare corespunzătoare a puieţilor; - Promovarea unor portaltoi de tip franc din populaţiile locale care manifestă o rezistenţă sporită la ger, secetă şi bolile specifice cireşului şi vişinului; - Articole, workshop (2) pentru diseminarea rezultatelor proiectului.

*Proiect finanțat FPASAS nr. 31/2020 Finanțare: Fundația Patrimoniu Coordonator : SCDP Iași Obiective: Tema 1: Colectarea, conservarea şi studiul fondului de germoplasmă la specii pomicole din flora spontană. Tema 2: Colectarea, conservarea şi studiul fondului de germoplasmă din flora spontană la specii dendrologice şi floricole. Rezultate: Identificare şi colectare genotipuri; Studierea materialului biologic folosit pentru cercetări; Documentare din literatura de specialitate și schema câmpului experimental; Efectuarea lucrărilor de menţinere a stării biologice şi culturale a materialului biologic.
creat de Tengo Link-uri