ROEN
Companie:
Dezvoltare

Compartimentul de dezvoltare cuprinde şapte Baze de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură dintre care şi un depozit de păstrare a fructelor.


•Baza de Cercetare-Dezvoltare Velniţa – Zanoschi;
•Baza de Cercetare-Dezvoltare Mădârjeşti;
•Baza de Cercetare-Dezvoltare Pepiniera Sârca;
•Baza de Cercetare-Dezvoltare Sârca;
•Baza de Cercetare-Dezvoltare Miroslava;
•Baza de Cercetare-Dezvoltare Liliac;
•Baza de Cercetare-Dezvoltare Depozitul de păstrare a fructelor Sârca, cu o capacitate de 5500 t.

În cadrul suprafeţei totale de 558,83 ha deţinută de staţiune în prezent, plantaţiile pomicole au pondere diferită pe specii, astfel: mărul ocupă 60 %, cireşul 15 %, vişinul 10 %, prunul 9 %, caisul 3 % şi părul 3 %.

            Structura fondului funciar destinat cercetării şi producţiei la S.C.D.P. Iaşi

Mod de folosinţă
SCDP Iaşi
(ha)
Plantaţii pomicole
380,79
Păşuni
2,16
Trandafiri colecţie
0,74
Pepiniera pomicolă şi dendrologică
127,00
Alte plantaţii (indicatori biologici)
5,56
Total teren agricol
516,25
Total neagricol
42,58
TOTAL GENERAL
558,83


       Bazele de dezvoltare tehnologică valorifică în mod superior rezultatele cercetării ştiinţifice prin aplicarea celor mai noi verigi tehnologice de cercetare în cadrul plantaţiilor pomicole.


       Specialiştii din unitate elaborează documentaţii tehnico-economice de înfiinţare şi întreţinere a exploataţiilor pomicole pentru zona de influenţă a S.C.D.P. Iaşi asigurând în acelaşi timp consultanţă de specialitate.

creat de Tengo Link-uri