Avizare proiecte de dezvoltare

Responsabil: Dr. ing. Sorina Sirbu, telefon : 0753.010.593

Realizare proiecte privind înfiinţări plantaţii pomicole şi tehnologii în pomicultură