Cercetare

Activitatea de cercetare se desfaşoara în cadrul a şase laboratoare, cu urmatoarele obiective:
  1. Genetică şi ameliorare


  Colectarea şi conservarea fondului de germoplasma la speciile cireş, vişin şi nuc.
  Crearea de soiuri de cireş, vişin, piersic şi nuc cu rezistenţă genetică la patogeni şi dăunători, productivitate mare, vigoare redusă şi fructe de calitate superioară, cu epoci diferite de maturare.
  Stabilirea sortimentelor pomicole pe zonele de maximă favorabilitate la  speciile: măr, păr, cais, prun, cireş, vişin şi nuc.

   

  1. Tehnologii pomicole


  Studiul fundamentării proceselor de creştere şi fructificare în vederea aplicării diferenţiate a tăierilor la pomi şi optimizarea încărcăturii de rod prin tratamente cu substanţe bioactive.
  Elaborarea unor sisteme de cultură la speciile pomicole  în vederea sporirii producţiei de fructe.


  1. Protecţia plantelor

  Elaborarea tehnologiilor de protecţie fitosanitară pentru principalele specii pomicole prin utilizarea celor mai noi şi eficace pesticide, inclusiv a celor biologice. Obţinerea materialului săditor pomicol liber de boli virotice şi de înaltă valoare biologică.

   

  1. Dendrologie

  Îmbunătăţirea sortimentului de plante ornamentale, dendrologice pentru spaţii verzi prin aclimatizarea şi perfecţionarea tehnologiilor de înmulţire a acestora. Introducerea în cultură şi în proiecte de amenajamente dendrologice a speciilor aclimatizate şi naturalizate, în vederea realizării programului de reconstrucţie a ţării.

   

  1. Producerea materialului saditor pomicol

  Îmbunătaţirea tehnologiei de obţinere a pomilor altoiţi.

  Selectia unor biotipuri din flora spontană în vederea utilizării lor ca portaltoi.

   

  1. Mecanizare

   Îmbunătăţirea sistemului de maşini utilizate pentru lucrarea solului în plantaţiile pomicole intensive.