Inmultirea plantelor dendrologice

Responsabil: Dr. ing. Sorina Sirbu - 0753 010 593
OFERTĂ DE MATERIAL SĂDITOR DENDROLOGIC

ADER 1.1.13.  Zonarea sortimentelor de specii, portaltoaie şi soiuri pe bazine pomicole, în funcţie de condiţiile pedoclimatice şi socioeconomice.
Responsabil de proiect: Dr. ing. Sorina Sîrbu
Valoare proiect: 150.000 lei
Sursa: Buget.

 

ADER 2.2.8.  Tehnologii ecologice de exploatare a parterului înierbat din plantaţiile de nuc pentru creşterea în stabulaţie liberă a ovinelor pentru carne.
Coordonator de proiect: Dr.ing. Gelu Corneanu
Valoare proiect: 600.000 lei
Sursa: Buget.

ADER 1.1.8. Colectarea, menţinerea şi utilizarea biodiversitaţii genetice autohtone pentru elaborarea de strategii integrate utile programelor de ameliorare a speciilor pomicole.
Responsabil de proiect: Dr.ing. Eugen Cardei
Valoare proiect:  72.200 lei
Sursa: Buget.

ADER 1.1.9. Identificarea de genotipuri pomicole tolerante la stres termic, hidric şi biotic, pretabile la sistemele tehnologice specifice agriculturii durabile.
Responsabil de proiect: Dr.ing. Sorina Sirbu
Valoare proiect: 65.800 lei
Sursa: Buget.


ADER 1.2.3. Tehnologii pomicole inovative de limitare a impactului negativ al schimbărilor climatice.
Responsabil de proiect: Dr.ing. Eugen Cardei
Valoare proiect: 78.250 lei
Sursa: Buget.

ADER 1.2.4. Modernizarea tehnologiilor de înmulţire a speciilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşun, prin micro şi macropropagare.
Responsabil de proiect: Dr.ing. Gelu Corneanu
Valoare proiect: 62.600 lei
Sursa: Buget.