Inmultirea plantelor dendrologice

Responsabil: Dr. ing. Sorina Sirbu - 0753 010 593

ADER 1.1.13.  Zonarea sortimentelor de specii, portaltoaie şi soiuri pe bazine pomicole, în funcţie de condiţiile pedoclimatice şi socioeconomice.
Responsabil de proiect: Dr. ing. Sorina Sîrbu
Valoare proiect: 150.000 lei
Sursa: Buget.

 

ADER 2.2.8.  Tehnologii ecologice de exploatare a parterului înierbat din plantaţiile de nuc pentru creşterea în stabulaţie liberă a ovinelor pentru carne.
Coordonator de proiect: Dr.ing. Gelu Corneanu
Valoare proiect: 600.000 lei
Sursa: Buget.

ADER 1.1.8. Colectarea, menţinerea şi utilizarea biodiversitaţii genetice autohtone pentru elaborarea de strategii integrate utile programelor de ameliorare a speciilor pomicole.
Responsabil de proiect: Dr.ing. Eugen Cardei
Valoare proiect:  72.200 lei
Sursa: Buget.

ADER 1.1.9. Identificarea de genotipuri pomicole tolerante la stres termic, hidric şi biotic, pretabile la sistemele tehnologice specifice agriculturii durabile.
Responsabil de proiect: Dr.ing. Sorina Sirbu
Valoare proiect: 65.800 lei
Sursa: Buget.

ADER 1.2.3. Tehnologii pomicole inovative de limitare a impactului negativ al schimbărilor climatice.
Responsabil de proiect: Dr.ing. Eugen Cardei
Valoare proiect: 78.250 lei
Sursa: Buget.

ADER 1.2.4. Modernizarea tehnologiilor de înmulţire a speciilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşun, prin micro şi macropropagare.
Responsabil de proiect: Dr.ing. Gelu Corneanu
Valoare proiect: 62.600 lei
Sursa: Buget.

ADER 6.3.17. Faza 1 . Cercetări privind îmbunătățirea unor secvențe tehnologice de cultură la
specia nuc negru (Juglans nigra L.) în perspectiva introducerii
genotipurilor ca perdele de protecție pentru diminuarea impactului negativ al
schimbărilor climatice și îmbunătățirea mediului înconjurător.

Finanțare: Bugetul de stat – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR),  Plan sectorial 2023-2026

Contract nr.: 6.3.17/18.07.2023

Valoarea proiectului: 1.050.000 lei

Durata proiectului: 30 luni

Perioada de derulare: 2023 –2026

Contractor: Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iași

Director proiect: dr. ing. Perju Ionel, cercetător științific gr. III

ADER 619
Influența aplicării ecoschemelor privind culturile permanente in plantațiile pomicole in contextul asigurării biodiversității și impactului asupra mediului.