Inmultirea speciilor pomicole

Responsabil: Dr. ing. Margareta Corneanu - tel. 0749 189 088; 0232 717 419

Activitatea de cercetare în domeniul înmulţirii pomilor se axeaza pe două direcţii principale:
– Elaborarea şi perfecţionarea tehnologiilor privind producerea materialului săditor pomicol liber de boli virotice şi de înaltă valoare biologică la speciile măr, păr, gutui, prun, cais, piersic, cireş, vişin şi nuc;
– Ameliorarea portaltoilor la speciile măr, păr, prun, cireş şi vişin.

Încă de la înfiinţarea SCDP Iaşi, problemele importante care se urmăreau prin cercetare în domeniul înmulţirii pomilor se refereau la:
– stabilirea lungimii de fasonare a puieţilor portaltoi;
– stabilirea epocii şi sistemului de altoire în pepinieră;
– metode de scurtare a timpului de formare a materialului săditor în pepinieră la măr, păr, gutui, prun, cais, piersic, cireş, vişin şi nuc;
– stabilirea metodelor de protejare a mugurilor altoi contra gerurilor specifice zonei din NE Moldovei;
– stimularea seminţelor şi sâmburilor de pomi în vederea sporirii procentului de germinaţie şi determinarea factorilor care condiţionează maturarea materialului biologic stratificat;
– creşterea pomilor în pepinieră, distanţele de însămânţare în şcolile de puieţi în vederea mecanizării lucrărilor;
– adâncimea de desfundare a terenului în şcolile de pomi;
– nevoia de îngrăşăminte în şcolile de puieţi şi şcolile de pomi situate pe cernoziomurile levigate din zona Sârca.

Metoda de bază pentru altoirea în pepinieră în câmpul I este altoirea în ochi dormind executată în perioada decadei a II-a a lunii august şi prima decadă a lunii septembrie.
În vederea recoltării puieţilor din câmpul II al şcolii de pomi la care mugurii au pierit în timpul iernii s-a stabilit ca metodă de bază altoirea în ochi cu scutişor, cunoscută şi sub denumirea de “chip budding” care prezintă o serie de avantaje: economie de materiale (număr mic de ramuri altoi, nu este nevoie de mastic) şi randament mai mare la altoire.