Prezentare Generală

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi este noua denumire, începând cu 1 ianuarie 2003. Statiunea de Cercetare şi Productie Pomicolă Iaşi fiind înfiinţată în anul 1977 în urma desprinderii laboratorului de pomicultură care a funcţionat în perioada 1957-1977 în cadrul Staţiunii de Cercetări Hortiviticole Iaşi.

Prin Legea 45/2009, Statiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Iasi, este unitate de cercetare-dezvoltare cu personalitate juridică, subordonată ierarhic Academiei de Stiinte Agricole şi Silvice  „Gheorghe Ionescu Şişesti”. Activitatea se desfăşoară în cadrul sectorului de cercetare – dezvoltare şi a unor compartimente specializate: contabilitate, mecanizare, aprovizionare şi administraţie.