Prezentare Generală

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi este noua denumire, începând cu 1 ianuarie 2003. Statiunea de Cercetare şi Productie Pomicolă Iaşi fiind înfiinţată în anul 1977 în urma desprinderii laboratorului de pomicultură care a funcţionat în perioada 1957-1977 în cadrul Staţiunii de Cercetări Hortiviticole Iaşi.

Prin Legea 45/2009, Statiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Iasi, este unitate de cercetare-dezvoltare cu personalitate juridică, subordonată ierarhic Academiei de Stiinte Agricole şi Silvice  „Gheorghe Ionescu Şişesti”. Activitatea se desfăşoară în cadrul sectorului de cercetare – dezvoltare şi a unor compartimente specializate: contabilitate, mecanizare, aprovizionare şi administraţie.

Actul normativ privind organizarea și funcționarea instituției:  Hotărârea Guvernului nr. 823/2017 privind reorganizarea Stațiunii de cercetare dezvoltare pentru pomicultură Iași, județul Iași, prin fuziune prin absorbție cu Stațiunea de cercetare și producție pomicolă Fălticeni, jud.Suceava, și modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

(M.O. nr. 925/24.11.2017)