Poziționare geografică, Climă și sol

Pozitionare geografica


Sediul Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi, se află situat în partea de NE a oraşului Iaşi, în comuna Miroslava, limitrofă cu municipiul Iaşi, pe şoseaua Voineşti, care leagă cartierul Galata de Miroslava.
Ca regiune pomicolă, suprafaţa se plasează în Regiunea a VIII-a, respectiv, Podişul Moldovei.
În ceea ce priveşte judeţul Iaşi, acesta se situează în partea de est a teritoriului românesc, respectiv a Moldovei, pe dreapta Prutului, la sud de judeţele Botoşani şi Suceava, la nord de judeţul Vaslui şi la est de judeţul Neamţ. În est, judeţul Iaşi formează prin intermediul Prutului, graniţa ţării cu Republica Moldova.
Geografic se situează între limitele de latitudine de 47o10’ N şi 47o30’ N şi longitudine E de 27o50’ şi 27o65’.

Clima si sol


În zona Iaşi, climatul este temperat continental pronunţat, cu predominarea timpului secetos, în timpul verii, cu temperaturi ridicate ce pot atinge +40ºC (maxima absolută).
Radiaţia solară globală are valori medii de 116 Kcal/cm2 şi o distribuţie neuniformă în cursul anului, astfel că 40 % din total revine perioadei de vară (iulie = 17 Kcal/cm2), iar iarna se realizează doar 10 % (Erhan, 1979).
Durata de strălucire a soarelui, prezintă o mare importanţă ecologică, întrucât cuantifică durata de timp din perioada de vegetaţie, în care soarele neacoperit de nori, determină o insolaţie normală pentru procesele fiziologice (fotosinteză, respiraţie, transpiraţie, activitatea catalizei).
La Iaşi, durata de strălucire a soarelui a înregistrat valori cuprinse între 2039 şi 2103,8 ore, din care în perioada de vegetaţie 1466 – 1601 ore .
Numărul mediu al zilelor cu cer senin este de 106,7, a celor cu cer noros 114,4 şi a celor cu cer acoperit este de 143,9.
Bruma ocupă un loc important în grupa fenomenelor meteorologice dăunătoare pomiculturii. La Iaşi, bruma se produce de la începutul toamnei (1 octombrie, data medie), iar primăvara până la 20 aprilie. Numărul zilelor cu brumă este în medie de 28,6 anual, fiind frecvente pe văi şi în treimea inferioară a versanţilor.
Precipitaţiile oscilează în limite foarte largi, media multianuală fiind de 531,7 mm (după R.A. Apele Române, Filiala Iaşi).
Distribuţia precipitaţiilor este neuniformă, astfel că în lunile cele mai bogate în precipitaţii (mai – iulie) se înregistrează între 55 mm şi 85 mm, cantitate cu mult mai mare decât faţă de perioada ianuarie – februarie, când se înregistrează  doar 20 – 30 mm.
Deplasarea maselor de aer este mai frecventă din V – SE, SV, mai ales iarna şi din V – SV, NV mai ales vara.
Vânturile puternice produse în perioada de vegetaţie provoacă pagube mari prin ruperea ramurilor sau dezrădăcinare. Primăvara, vântul înlătură pericolul brumelor târzii şi aeriseşte livezile. În timpul anului se înregistrează un număr mare de zile cu intensităţi ale vântului mai ridicate de 11 m/s, în medie  76 zile anual.

Plantaţiile  S.C.D.P. Iaşi  se află pe un mezorelief cu platou slab  înclinat şi cuprinde soluri de tip cernoziom cambic predominant cu un drenaj natural bun. Roca parentală este de tip luturi loessoide.