Dezvoltare

Compartimentul de dezvoltare cuprinde 11 Laboratoare Experimentale Pomicole :

•Centru de Excelenta al Nucului , Ciresului si Visinului;
•Laborator Experimental Pomicol Velniţa – Zanoschi;
•Laborator Experimental Pomicol Madarjesti;
•Laborator Experimental Pomicol Pepiniera ;
•Laborator Experimental Pomicol Sârca;
•Laborator Experimental Pomicol Miroslava;
•Laborator Experimental Pomicol Liliac;
•Laborator Experimental Pomicol Depozitul de păstrare si semiindustrializare a fructelor,cu o capacitate de 5500 t;
•Centru de Cercetare Gheorghe Lazar Falticeni;
•Laborator Experimental Pomicol Dumbrava;
•Laborator Experimental Pomicol Tarna Mare;
•Laborator Experimental Pomicol Spataresti;
•Laborator Experimental Pomicol Montana-Ilisesti;

În cadrul suprafeţei totale de 676,53 ha deţinută de staţiune în prezent, plantaţiile pomicole au pondere diferită pe specii, astfel: mărul ocupă 60 %, cireşul 15 %, vişinul 5 %, prunul 9 %, nucul 7 %, caisul 2 % şi părul 2 %.

În cadrul suprafeţei totale de 676,53 ha deţinută de staţiune în prezent, plantaţiile pomicole au pondere diferită pe specii, astfel: mărul ocupă 60 %, cireşul 15 %, vişinul 5 %, prunul 9 %, nucul 7 %, caisul 2 % şi părul 2 %.

 Structura fondului funciar destinat cercetării şi dezvoltarii la S.C.D.P. Iaşi

 

Mod de folosinţă
SCDP Iaşi
(ha)
Plantaţii pomicole
494,95
Păşuni
5,70
Trandafiri colecţie
0,74
Pepiniera pomicolă şi dendrologică
127,00
Alte plantaţii (indicatori biologici)
5,56
Total teren agricol
633,95
Total neagricol
42,58
TOTAL GENERAL
676,53

       Laboratoarele experimentale pomicole valorifică în mod superior rezultatele cercetării ştiinţifice prin aplicarea celor mai noi verigi tehnologice de cercetare în cadrul plantaţiilor pomicole.

       Specialiştii din unitate elaborează documentaţii tehnico-economice de înfiinţare şi întreţinere a exploataţiilor pomicole pentru zona de influenţă a S.C.D.P. Iaşi asigurând în acelaşi timp consultanţă de specialitate.