Publicatii

  1. In anii 1987,1997 si 2007, la aniversarea a 10, 20 si 30 de ani de la infiintarea SCDP Iasi, au fost publicate trei volume omagiale.
           O serie de preocupari au constat in elaborarea unor sisteme de cultura, in vederea intensivizarii productiei de fructe. In urma cercetarilor au fost elaborate 3 tehnologii ce se vor aplica in livezi si sase proiecte de transfer tehnologic care au fost difuzate in bazele de cercetare SCDP Iasi (6) si in zona de influenta a statiunii, respectiv judetele Iasi, Botosani si Vaslui.
 • I. Cărti publicate:

  In perioada 2000-2012:

  Manoliu Al., Cârdei E., 2002 – Dicţionar poliglot de biotehnologie. Edit. Corson, Iaşi
  Corneanu G., Corneanu Margareta, 2003 – Sfaturi pomicole. Edit. PIM Iaşi, ISBN 973 – 8490-65-0
  Suditu P., Corneanu G., 2003 – Mecanizarea lucrărilor în pomicultură.  Ed. PIM Iaşi, ISBN 973 – 8490-49-9
  Teodorescu Georgeta, Trandafirescu Marioara, Cârdei E., Man I., Frăsin Loredana, 2003 – Protecţia fitosanitară a ecosistemelor pomicole. Edit. Tiparg, Piteşti.
  Petre L., Precup L., Petre P.R., 2005 – Istoric, prezent şi perspective ale culturii cireşului şi vişinului în N-E Moldovei, Editura Performantica
  Budan S., Petre L., 2006 – Soiuri de cireş pentru plantaţiile comerciale, Editura INVEL – Multimedia, Bucureşti.
  Tănăsescu N., Păltineanu C., Sumedrea D., Chiţu E., Petre L., Sohaciu Mirela, 2006 – Soluţii tehnologice ecologice pentru obţinerea unor fructe de calitate superioară la speciile măr şi cireş, Editura INVEL -Multimedia, Bucureşti.
  Cătălin Roşca, Mircea Volf, Constantin Roşca, 2006 – Înfiinţarea şi întreţinerea exploataţiilor pomicole. Editura PAN EUROPE Iaşi.
  Gelu Corneanu (coord.), Eugen Cârdei, Margareta Corneanu, Sorina Sîrbu, Elena Iurea, 2012 – Cercetare, inovare şi progres în pomicultura ieşeană, Editura Altfel, Iaşi.

  II. Teze de doctorat:

  In perioada 1960-1989:
  Mitu M., 1962 – Studiul soiurilor autohtone de prun din Depresiunea Jijia – Bahlui. Inst. agron. Bucureşti.
  Bodi I., 1968 – Studiul comportării principalilor portaltoi şi soiuri de măr în pepinieră şi livadă. Inst. agron. Bucureşti .
  Dumitrescu Gh., 1975 – Influenţa poziţiei ramurilor asupra creşterii şi fructificării părului. Institutul agronomic Iaşi

  Strâmtu D., 1979 – Realtoirea pomilor în livadă. Institutul agronomic Iaşi
  Rominger E., 1983 – Influenţa metodei de tăiere la măr asupra normării recoltei de fructe. Institutul agronomic Iaşi

  In perioada 1990-2011:
  Grădinariu G., 1994 – Cercetări privind influenţa unor factori tehnologici asupra calităţii şi păstrării merelor. A.S.A.S. Bucureşti.
  Petre L., 1997  – Cercetări privind optimizarea producţiei de cireşe şi vişine în gospodăriile  agricole din judeţele Iaşi şi Botoşani. , UŞAMV Iaşi
  Roşca Constantin, 1997 – Optimizarea producţiei de mere şi pere în judeţele Iaşi şi Vaslui. U.S.A.M.V. Iaşi
  Cârdei Eugen, 1998 – Contribuţii la studiul principalelor boli virotice ale mărului în Moldova, USAMV Iaşi
  Istrate Mihai, 1998 – Contribuţii la stabilirea sortimentului de vişin pentru zona de nord- est a Moldovei. Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Siseşti” – Bucureşti.
  Corneanu Gelu, 1999 – Cercetări privind modul de păstrare a materialului săditor pomicol şi dendrologic. USAMV Bucureşti
  Diaconiuc Vasile 2000 – Strategii privind marchetingul fructelor şi a produselor derivate în bazinul pomicol Strunga. USAMV Iaşi.
  Corneanu Margareta, 2004 – Cercetări privind influenţa răririi chimice asupra calităţii şi capacităţii de păstrare la mere. USAMV Bucureşti.
  Besleaga Ramona, 2008 – Cercetări privind biologia, ecologia şi combaterea principalilor dăunători din plantaţiile de măr, în condiţiile ecosistemului pomicol Iaşi. USAMV Iasi.
  Lamban Carmen, 2009 – Contribuţii la studiul micoflorei parazite şi saprofite de pe pomii şi arborii din pepinierele pomicole şi dendrologice. USAMV Iasi.
  Sirbu Sorina, 2011- Studii privind insusirile tehnologice ale fructului la unele soiuri de cires in vederea consumului in stare proaspata si industrializare. USAMV Iasi.  III. Proiecte de transfer tehnologic:

  1. Promovarea in plantatiile comerciale pe o suprafata de 43,5 ha a soiurilor noi de productivitate ridicata, calitate superioara a fructelor cu tehnologii stabilite la SCDP Iasi, pentru NE tarii.
  2. Promovarea soiului Generos, cu rezistenta la rapan.
  3. Aplicarea noii verigi tehnologice de taieri in verde la speciile cires si visin pe suprafata de 100 ha, in vederea asigurarii echilibrului de crestere si fructificare a pomilor.
  4. Producerea si verificarea materialului saditor pomicol total liber de virusuri prin infiintarea unei plantatii mama de ramuri altoi (4 ha).

  În volumul 1 „Oferta cercetarii stiintifice pentru transfer tehnologic in agricultura si industrie alimentara” aparuta sub egida ASAS la Bucuresti in anul 1996, la capitolul I, soiuri, hibrizi, clone de plante s.a. au aparut si 4 oferte ale SCDP Iasi:

  1. Soiul de cires Amar Galata (pag 56).
  2. Soiul de visin De Botosani (pag. 57).
  3. Soiul de nuc Miroslava (pag. 58).
  4. Soiul de nuc Velnita (pag. 58).

  În volumul 2 al „Ofertei cercetari stiintifice pentru transfer tehnologic in agricultura si industria alimentara” au aparut si trei oferte ale SCDP Iasi:

  1. Soiul de cires Amar Maxut (pag. 51);
  2. Soiul de visin Timpurii de Osoi (pag. 53);
  3. Soiul de visin Pitic (53)

        In volumul urmator (3) au mai aparut ofertele pentru soiurile Maria (pag. 74), Cetatuia (75) si Anica (82). In anul 2005 au mai fost depuse oferte pentru soiurile de cires Catalina, Golia si Marina si pentru soiul de nuc Ovidiu, care vor fi difuzate in acest an.

        Cu adresa nr. 171 din 18.01.2007, catre ASAS Bucuresti s-au trimis alte patru propuneri de aplicare a rezultatelor in anul 2006 reprezentand soiurile noi Bucium, Iasirom, Stefan si Tereza, pentru a fi publicate in „Oferta cercetari stiintifice pentru transfer tehnologic in agricultura, industrie alimentara si sivicultura”.